NKI 190 Bila Ku Tampak Tanda Darah-Nya
When I See The Blood
Versi Version 1
1
Kar’na salib-Nya Mukhalisku
G’nap yang berdosa diampuni
Darah perciklah tebusan-Mu
Kau tak binasa ku lalui.
Bila tampaklah bekas darah-Nya
Bila tampaklah darah-Nya engkau Ku lalui.
2
Hai yang berdosa najis keji
Sambut janjian yang Yesus b’ri
Kau dibasuh-Nya hingga bersih
Kau tak binasa ku lalui.
3
Bila zamannya k’lak tibalah
Setiap diri b’ri jawabnya
Yang bercap darah Hu Almasih
Kau tak binasa ku lalui.

OK