NKI 20 Kerajaan Allah Aku Mengasihi
I Love Thy Kingdom, Lord
Versi Version 1
1
Kerajaan Allah
Aku mengasihi
Tempat Tuhan sendiri diam
Mulia dan suci.
2
Eklisia-Mu pun
Aku mengasihi
Yang dengan harga yang besar
Tuhan sudah memb’li.
3
Kar’na eklisia
Aku meminta doa
Bekerja bagi-Nya
Dengan rajin dan usaha.
4
Sembahyang dan nyanyi
Dengan orang suci
Kesukaan yang terbesar
Yang ada di bumi.
5
Pada Sion itu
Tentu akan dib’ri
Segala kemuliaan
Di surga dan bumi.

OK