NKI 211 Sangat Luas Rahmat Allah
Versi Version 1
1
Sangat luas rahmat Allah s’perti lautan pun luas
Hukuman-Nya dengan murah s’kali kali tidak k’ras.
2
Kar’na rahmat-Nya terlebih daripada sangkamu
Kasih-Nya lebih sangat daripada ibumu.
3
Yang berdosa dapat ampun yang benar disucikan
Tangan-Nya lepaskan kita darah-Nya menyembuhkan.
4
Kalau sungguh tulus hati kita harap janji-Nya
Lalu sangat sukacita sebab kasihan Yesus.


OK