NKI 22 Teguh Alasan
How Firm A Foundation
Versi Version 1
1
Teguhlah alasan orang yang kenal
Tuhan jurus’lamat, kalam yang kekal
Janji-Nya tetaplah tak boleh lalu
Yang lari pada-Nya dilindung tentu
Yang lari pada-Nya dilindung tentu.
2
Baik waktu yang susah, baik waktu senang
Jikalau berlimpah jikalau kurang
Di neg’ri sendiri, dineg’ri yang jauh
Tuhanlah selalu menolong engkau
Tuhanlah selalu menolong engkau.
3
Hai janganlah takut Tuhan sertamu
Ku hendak menolong besar kuasa-Ku
Dan jiwa Kukuatkan, Akulah kodrat
Supaya berdiri serta-Ku s’lamat
Supaya berdiri serta-Ku s’lamat.
4
Orang yang berlindung kepada Tuhan
Tak akan, tak akan Tuhan tinggalkan
Meskipun musuhnya besar serta kuat
Sehingga kekal Tuhan akan dekat.
Sehingga kekal Tuhan akan dekat.

OK