NKI 227 Sekiranya Tuhan Datang Sekarang
What If It Were Today?
Versi Version 1
1
Yesus ‘kan datang k’lak Ke dunia
Andaikata s’karang
Dengan kuasa kasih ‘kan p’rintah
Andaikata s’karang
Akan datang jemput memp’lainya
Orang suci ketebusan-Nya
Dari seg’nap isi dunia
Andaikata s’karang.
Mulia, mulia tentu hatiku s’nang
Mulia, mulia Yesus jadi raja
Mulia, mulia lekas sedia jalan
Mulia, mulia Yesus datang seg’ra
2
K’rajaan setan nanti lenyap
O, kiranya s’karang
Susah sengsara akan lenyap
O, kiranya s’karang
Yang mati dalam Yesus bangkit
Berjumpa Yesus di udara
O, bilakah ini nyata
Andaikata s’karang.
3
Setiakah kita dengan tetap
Kalau Tuhan datang
Tidak takut hanya bergirang
Kalau Tuhan datang
Tanda-tandanya tlah banyaklah di timur
Bercah’ya t’rang serta
Jagalah waktunya dekat
Andaikata s’karang.

OK