NKI 233 Di Surga Ramai Yang Besar
Ring The Bells Of Heaven
Versi Version 1
1
Dengarlah di surga ramai yang besar
Kar’na dari jalan yang sesat
Sudah balik pada jalan yang betul
Anak yang di dosa tersesat.
Hormat, nyanyilah malak-malak,
Hormat, hormat bagi yang Elhak
Tentara samawi menghormati Hu
Bala surga sorak berseru.
2
Dengarlah di surga ramai yang besar
Anak yang dahulu berset’ru
S’karang cari Bapa dengan bersesal
Bapa dengan Anak bertemu.
3
Dengarlah di surga ramai yang besar
Pula anak rasalah senang
Di neg’ri yang asing lapar dan bela
Dalam rumah Bapa hal kenyang.
4
Dengarlah di surga ramai yang besar
Karna hati bapa b’lum pernah
Kurang kasih akan anak yang sesal
Mari kami pulanglah seg’ra.

OK