NKI 24 O, Kalam Yang Menjelma
O Word Of God Incarnate
Versi Version 1
1
O, kalam yang menjelma
Budi dari surga
Pancaran sinar mulia
Kupuji nama-Nya
O, kebenaran baka
Yang tetap bercah’ya
Terang sep’ri pelita
Tetap selamanya.
2
Sidang Hu yang kekasih
Dib’ri-Nya t’rang itu
Sinar itu pun dib’ri
Kepada yang keluh
Bagaikan peti intan
Isi kebenaran
Lukisan dari surga
Kristus kalam baka.
3
P’ri panji yang berkibar
Depan tent’ra Allah
Bagai suluh bersinar
Di atas dunia
Pedoman tunjuk jalan
Di darat dan di laut
Yang pimpin pada Kristus
Dalam masa ribut.
4
O, Tuhan jadikanlah
Sidang-Mu pelita
Yang nyatakan terang-Mu
Kepada dunia
Dan ajarlah anak-Mu
Menurut jalan-Mu
Hingga masa tertentu
Berkumpul pada-Mu.

OK