NKI 257 Kasih Tuhan
Love Lifted Me
Versi Version 1
1
Dalam dosa ku tengglam
Jauh dari daratan
Hatiku sangat cemar
Putus pengharapan
Tuhan dengarlah s’ruku untuk kes’lamatan
dari jahat ku seg’ra diangkatkan.
Kasih Tuhan angkat daku
Ku s’lamatlah oleh kasih Tuhan
Kasih Tuhan angkat daku
Tak lain sebab saja kasih Tuhan.
2
Seg’nap hatiku kus’rah
Ke Jurus’lamatku ku mau
Hidup serta-Nya
Dalam senang teguh
Kasih Tuhan yang besar harus dibalaskan
Diriku pada-Nya ku persembahkan.
3
Tengoklah kepada Hu
Hai kamu yang tengg’lam
Ia mau s’lamatkan dikau
Dengan pengasihan
S’gala ombak lautan turutlah p’rintah-Nya
Baiklah s’karang pintalah kes’lamatan.


OK