NKI 260 Saya Hidup Bagi Tuhan
I’ll Live For Him
Versi Version 1
1
G’nap hidupku dan kasihku
Ku s’rahkanlah kepada Hu
Engkau t’lah mati bagiku
Juruselamatku.
Ku suka hidup bagi Hu
Sangat besarlah girangku
Ku suka hidup bagi Hu
Juruselamatku.
2
Tersiksalah Hu kar’naku
Di atas kayu salib-Mu
Terhapuslah g’nap dosaku
Juruselamatku.
3
Ku yakinlah Hu t’rimalah
Terluputlah g’nap jiwaku
Kepada-Mu ku ikutlah
Sepanjang umurku.

OK