NKI 263 Penuhilah Pialamu Hari Ini
Bring Your Vessels, Not A Few
Versi Version 1
1
Rindukah Kau hari ini bagi s’mua berkat Hu
Dalam kehidupanmu dan beroleh s’gala janji
Serta turut firman-Nya kesenangan yang baka.
Dipenuhi hari ini di hatimu
Lembaklah pialamu s’perti janji Tuhanmu
Dipenuhi hari ini di hatimu
Dengan kuasa Roh Kudus.
2
Bawalah pialamu kosong dari tanah liat
Cuci dengan darah-Nya datang dengan kerendahan
Keperluan yang besar tunggu di hadirat-Nya.
3
Sperti corong yang mengalir alirannya s’lalu t’rus
Demikianlah nikmat-Mu Janji-Nya t’lah ditepati
Memenuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus.


OK