NKI 269 Pergilah Dan Wartakan
Go And Tell
Versi Version 1
1
Hai masyurkan Injil Tuhan
Dunia s’karang amat g’lap
Berkeliling kesusahan
Iblis bekerja tetap.
Masyurkanlah, masyurkanlah Yesus mati baginya
S’gala bangsa Kau wartakan Yesus Hu k’lak kembali.
2
Baik kenang pesanan Yesus
Injil-Ku t’rus masyurkan
Ajarkan segala bangsa
Apa yang Kukatakan.
3
Pergilah ke seb’rang laut
Carilah yang tersesat
Jangan engkau takut maut
Aku Tuhanmu dekat.
4
Dari satu, satu bangsa
Yesus ambil milik-Nya
Dan himpunkan jadi esa
Pada hari datang-Nya.
5
Baik bersaksi dengan seg’ra
Tentang maut dan bangkit-Nya
Dan maklumkan seg’nap umat
Berseg’ra bertobatlah.

OK