NKI 272 Diperanakkan Pula
His Grace Aboundeth More
Versi Version 1
1
Yang rindu mendapat surga
Hendaklah diperanakkan
Hati jiwa dibarui
Firman Tuhan demikian.
Diperanakkanlah
Diperanakkanlah
Bagimu amat perlulah,
Diperanakkanlah.
2
Tak diubah, tak ditambah
Tetapi baru s’muanya
Dahulu di luar Yesus
S’karang ikutlah pada-Nya.
3
Hal diperanakkan pula
Waktunya cepat pendeklah
Tuhan barui hatimu
Hati Tuhan hatimulah.
4
Yang diperanakkan pula
Dibarui hati jiwanya
Menurut kehendak Tuhan
Itulah adatnya surga.
5
Yang diperanakkan pula
Beserta Hu tiap masa
Walaupun hidupnya payah
Tapi senang bersentosa.

OK