NKI 288 Jamnya Tak Engkau Tahu
Dua Sahabat Lama no 119
Versi Version 1
1
Tak seorang tahu jam
Waktu Yesus kembali
Tetapi kenang tanda waktu dan tilik
Yang tunjuk t’rus t’rang
Waktu Sultan k’lak balik
Tapi jam tak kau tahu.
Hendaklah Kau berjaga
Ketika datang-Nya
Haleluyah haleluyah
Maka orang-Nya k’lak
Ramai-ramai bersuka
Tapi jam tak kau tahu.
2
Dibri-Nya terang
Pada kaum dan bala
Tetapi kenang terlebih
Pun segala yang angkatlah
Prang hingga musuh t’lah kalah
Tapi jam tak kau tahu.
3
Baik tinggal tetap
Bersembahyang, berjaga
Dan ingat seg’nap janji
Sultan di surga
K’lak rasa sedap dengan Tuhanmu juga
Tapi jam tak kau tahu.
4
Baik dengan sabar
Kau berjaga dan nanti
Dibri-Nya segar serta kuat
Tak b’renti k’lak p’rang
Yang besar dengan sorak diganti
Tapi jam tak kau tahu.

OK