NKI 292 Teguhlah Alasan
How Firm A Foundation
Versi Version 1
1
Teguhlah alasan orang yang kenal Tuhan
Jurus’lamat kalam yang kekal janji-Nya
Tetaplah tak boleh lalu
Yang lari padanya dilindung tentu.
2
Baik waktu yang susah, baik waktu senang
Jikalau berlimpah, jikalau kurang
Di neg’ri sendiri, di neg’ri yang jauh
Tuhanlah selalu menolong Engkau.
3
hai janganlah takut Tuhan sertamu
Ku hendak menolong besar kuasa-Ku
dan jiwa Kukuatkan, Akulah kod’rat
supaya berdiri serta-Ku s’lamat.
4
Orang yang berlindung kepada Tuhan
Tak akan, tak akan Tuhan tinggalkan
Meskipun musuhnya besar serta kuat
Sehingga kekal Tuhan akan dekat.

OK