NKI 296 Kasih Juruselamat
My Saviour’s Love
Versi Version 1
1
Ku heran memandang Yesus
Orang dari Nazaret
Dan heran ku dikasihi
Ku yang najis dan sesat.
O, ya indahlah o, ya mulia
Ku bernyanyi selalu
O, ya indahlah o, ya mulia
Kasih Jurus’lamatku.
2
Kar’naku Ia berdoa
Kehendak-Mu jadilah
Tangisan-Nya kar’na aku
Dan darah melelehlah.
3
Malaikat yang dari surga
Datang menghiburkan-Nya
Malam sengsara-Nya tanggung
Beban dosaku s’mua
4
S’gala dosa dan bebanku
Dijadikan miliknya
Dipikul-Nya ke Kalvari
Kematian-Nya terhina.

OK