NKI 2A Sembah kepada raja
O Worship The King
Versi Version 1
1
Sembahlah raja yang Maha mulia
Puji kasih-Nya yang amat indah
Penolong, perisai, dan panglima p’rang
Allah raja kami yang s’lalu menang.
2
Sebutkanlah kuasa Allah Tuhan
Nyanyikan anug’rah yang dib’rikan
Ia pem’lihara dan pohon s’lamat
Yang amat mengasihi orang sesat.
3
Setialah Allah Bapa kami
Malak yang di surga pun memuji
Makhluk yang rendah patut memb’ri hormat
Dan sembahlah Dia yang pohon rahmat.

OK