NKI 31 Negeri Sion Tempat Indah
Glorious Things Of Thee Are Spoken
Versi Version 1
1
Kota Sion kota Allah, puri agung dan tenar
Kau dipilih tempat tinggal oleh yang Mahabesar
Kau berdiri atas cadas yang abadi dan teguh
Tiada terterobos musuh tembok kes’lamatan-Mu.
2
Put’ra serta puteri-Mu cukup akan air sejuk
Yang bersumber pada kasih pantang takut dan keluh
Siapa akan haus lagi bila ada air sedap
Rahmat seperti sumber-Nya tak henti akan tetap.
3
Tiap rumah terselubung oleh awan yang pekat
Ada api menerangi Allah pun tetap dekat
B’ri naungan pada siang, b’ri terang dalam gelap
Manna pun dib’ri makanan atas doa yang tetap.

OK