NKI 316 Hai Pandang Domba Hu
Look To The Lamb Of God
Versi Version 1
1
Hai pandang domba Hu
Ya pandang domba Hu
Yang angkut dosa-dosamu
Hai pandang domba Hu.

OK