NKI 3A Marilah, Raja Yang Berkuasa
Come, Thou Almighty King
Versi Version 1
1
Raja Maha kuasa
Marilah tolong kita
Berbaktilah Bapa Yang mulia
Yang b’ri kita menang
Marilah p’rintahkan selamanya
2
Kalam yang terjelma
marilah dengar kita
Sembahyanglah berbakti sidang-Mu
T’rangkanlah Firman-Mu
Turunlah Roh Kudus atas kami
3
Penghibur yang suci
Marilah b’rilah saksi
Pada dunia b’rilah kekuatan
G’rakkanlah hati s’kalian
Ya, Roh Kudus
4
Ya, Allah yang Esa
Yang tiga oknum-Nya
Kepada-Mu kita b’ri pujian
Dalam kemuliaan
Selama-lamanya menyembahlah

OK