NKI 41A Hai Negeri Baitlahim Kecil
O, Little Town Of Bethlehem
Versi Version 1
1
Hai neg’ri Baitlahim kecil tertidurlah teduh
Tetapi atas rumahmu bintang Allah lalu
Di atasmu bercah’ya t’rang hidup dunia
T’rang yang memb’ri pada kami harap selamanya.
2
Bila Almasih lahirlah, berhimpun di surga
Malaikat Tuhan Allah sangat bersukacita
Hai bintang s’kaliannya masyhur kabar ini
Memuji Yesus rajamu sentosa di bumi.
3
Anak kudus di Baitlahim turun pada kami
Halaukan dosa, masuklah pada hari ini
Malaikat memb’rita khabarnya yang kekal
Allah yang tinggal sertamu itu Immanuel.

OK