NKI 49 Nyawa-Ku Diberikan Bagimu
I Gave My Life For Thee
Versi Version 1
1
Nyawa-Ku dib’rikan
Darah-Ku tercurah
Kau dapat tebusan
Dari mati bangkitlah
Nyawa-Ku dib’rikan bagimu
Apa kau b’ri pada-Ku?
Nyawa-Ku dib’rikan bagimu
Apa kau b’ri pada-Ku?
2
Rumah-Ku ditinggal
Dan takhta kemuliaan
Ku masuk dunia g’lap
Bertandang sendirian
Kutinggalkan s’mua bagimu
Apa kau b’ri pada-Ku?
Kutinggalkan s’mua bagimu
Apa kau b’ri pada-Ku?
3
Ku disengsarakan
Dengan amat keji
‘gar kau dilepaskan
Dari celaka pedih
Ku disengsarakan bagimu
Apa kau b’ri pada-Ku?
Ku disengsarakan bagimu
Apa kau b’ri pada-Ku?
4
Ku bawakan dikau
Dari rumah-Ku t’rang
S’lamat yang percuma
Ampun dan pengasihan
Ku memb’ri berkat kepadamu
Apa kau b’ri pada-Ku?
Ku memb’ri berkat kepadamu
Apa kau b’ri pada-Ku?

OK