NKI 50 Bermegah Ku Pada Salib
In The Cross Of Christ I Glory
Versi Version 1
1
Bermegah ku pada salib
Yang sangat ditinggikan
Berkeliling salib itu
Sinar t’rang berkasihan.
2
Bila ku dib’ratkan duka
Takut dan kesusahan
Salib tak tinggalkan daku
Hanya b’ri kesukaan.
3
Bila “matahari surga”
Sinar pada jalanku
Dari salib Tuhan juga
Tambahlah cah’ya itu.
4
Susah, berkat, duka, suka
Dikuduskan salib-Nya
Damai dan kesukaanku
Tetaplah selamanya.

OK