NKI 6 Matahari Jiwaku–Juruselamat
Sun Of My Soul
Versi Version 1
1
Matahari jiwa Jurus’lamat
Tiada g’lap bila Engkau dekat
Kiranya tak awan dunia
Samarkan wajah yang mulia
2
Bila air mataku berlinang
Membasahi mataku yang penat
B’rilah rasa manis sedap
Pada dada Jurus’lamat
3
Tinggallah dekat setiap masa
Di luar-Mu ku tak mau hiduplah
Tinggal bila malam tiba
Tiada Hu aku takutlah
4
Berkatilah kami dari pagi
Se’blumnya kami mengangkat kaki
Sehingga oleh Kasih-Mu
Kami masuk rumah kekal

OK