NKI 69 Kemenangan Demi Anugerah
Victory Through Grace
Versi Version 1
1
Yang menang s’karang
Yang menang nanti
Ia yang Mahakuasa
Pemimpin tent’ra di peperangan
S’muanya maju gagah
Pakaiannya amat indah
Sambil bersukaria
Memuji hulubalang-Nya
Serta bernyanyi-Nyanyi.
Bukan yang kuat
Bukan yang gagah
Tapi yang bersetia
Kemenangannya dijanji
Demi anug’rah saja.
2
Yang menang s’karang
Yang menang nanti
Siapakah raja itu?
Mana tentranya yang dipimpinnya
Yang puji panglima-Nya
Ialah Tuhan dan raja
Penebus jurus’lamat
Tent’ra-Nya bagaikan bintang
Bersinar di tahta-Nya.
3
Yang menang s’karang
Yang menang nanti
Yesuslah raja besar
Raja duniawi nanti ‘kan rubuh
Mahkota-Nya terlempar
Tetapi bala tent’ra Hu
Yang bersetia teguh
Bila pep’rangan ‘kan lalu
Berhenti di rumah Hu.

OK