NKI 75 Kebebasan Kuasa dan Pengasihan Tuhan
Versi Version 1
1
Jiwa, tengoklah pahlawan,
Yang perkasa setiawan
Atas awan masuk t’rang
Atas awan masuk t’rang
Sembah dunia, kepada-Nya!
Hendak puji selamanya
Akan Dia yang menang
Akan Dia yang menang.
2
Singgasana, pem’rintahan
Tunduklah dibawah Tuhan
Nyanyi akan hormat-Nya
Nyanyi akan hormat-Nya
Kar’na kuasa semuanya
T’lah dib’rikan kepada-Nya
Bangunlah, berhikmatlah
Bangunlah, berhikmatlah.
3
Yang berdosa, b’ri hatimu
Kepada-Nya, yang safimu
Dan tabib-Mu yang benar
Dan tabib-Mu yang benar
Yang sekarang bercahaya
Mahakuasa, Mahakaya
Pengasihan-Nya besar
Pengasihan-Nya besar.

OK