NKI 76 Rahmat Sangat
Depth Of Mercy! Can There Be
Versi Version 1
1
Rahmat Allah bolehkah aku dapat anug’rah?
Bolehkah diampuni orang yang jahat ini?
2
Bukan s’dikit lamanya aku tolak kasih-Nya
suara-Nya tak didengar langgar hukum yang benar.
3
Tuhan tolong ku s’karang bertobat dan percayaku
Mengaku salahku serta tinggalkan dosa.
4
Bagi aku di surga Yesus tunjuk luka-Nya
Allah sangat kasihan hendak b’ri keampunan.

OK