NKI 77 Iman Masehi Yang Kekal
Faith Of Our Fathers
Versi Version 1
1
Iman masehi yang kekal
Biarlah musuhnya lawan
Penjara api dan pedang
Tak boleh membinasakan.
Iman masehi yang kekal
Tentu kami tak mau sangkal.
2
Tertangkap saleh dan rasul
Tetapi bebas hatinya
Dan jikalau dibunuh pun
Sungguh mulia mati-Nya.
3
Iman masehi yang kekal
Kami memb’ri kabar itu
Kepada s’kalian bangsa
Kebenaran Hu b’ri s’lamat.
4
Pada kawan dan musuh pun
Kami mau tunjuk kasihan
Dan oleh k’lakuan yang baik
Iman itu dimasyhurkan.

OK