NKI 81 Darah dan Kebenaran
Jesus, Thy Blood Righteousness
Versi Version 1
1
Darah dan kebenaran-Mu
Ya Yesus tudung t’lanjangku
Meski dunia dihanguskan
Takkan kain itu dimakan.
2
Pada akhirat b’ranilah
Aku menghadap arsy’ Allah
Darah Yesus menebusku
Siapa boleh tuduhkan?
3
Hai domba Allah yang suci
Yang kar’naku sudah mati
Hendak menghapus dosaku
Engkaulah Allah, Tuhanku
4
Jika banyak orang jahat
S’perti pasir di tepi laut
Tuhan menjadi tebusan
Yang cukup baginya s’kalian.
5
Hai orang yang mati
Dengar percayalah dengan gemar
Darah dan kebenaran-Nya
Menundung t’lanjang dan dosa.

OK