NNBT 18 BAPA KAMI YANG DI SORGA (Gaya Minahasa)
Jonly Sumalu, 2009
1=D 2/4
Matt.6.1-Matt.6.13
Versi Version 1
1
Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namaMu.
Datanglah kerajaanMu
jadilah kehendakMu
di bumi s'perti di sorga
Brikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya dan ampuni
kami akan kesalahan kami, seperti
kami mengampuni orang yang bersalah kepada
kami dan janganlah membawa kami dalam pencobaan
tapi lepaskanlah kami dari yang jahat
Kar'na Engkaulah yang empunya Kerajaan, kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya
Amin

OK