NP 1 Suci, Suci, Suci
Holy, Holy, Holy
Reginald Heber, 1826
John B. Dykes, 1861
1=D 4/4
Rev.4.8-Rev.4.11; Rev.5.11-Rev.5.14
Versi Version 1
1
Suci, suci, suci, Allah Mahatinggi,
Puji kami naikkan di pagi yang sepi;
Suci, suci, suci, Allah Mahakasih!
Allah Tritunggal, mulia tak terp'ri.
2
Suci, suci, suci, Allah yang dipuja,
Oleh para saleh di surga dan dunia;
Ribuan malaikat sujud menyembah-Nya,
Allah yang agung s'lama-lamanya.
3
Suci, suci, suci, Walau tersembunyi,
Walau tak terlihat oleh orang keji;
Hanya Tuhan suci, lain tiada lagi,
Kuat sempurna, indah dan murni.
4
Suci, suci, suci, Allah Mahatinggi,
Alam seluruhnya menyanyi tak henti;
Suci, suci, suci, Allah Mahakasih!
Allah Tritunggal, mulia tak terp'ri. Amin.

OK