NP 100 Firman Allah S'panjang Masa
Word of God, Across the Ages
Ferdinand Q. Blanchard, 1951
Franz Josef Haydn, 1797
1=Es 4/4
Ps.119.89
Versi Version 1
1
Firman Allah s'panjang masa Ajaranmu yang tetap:
Sumber harapan yang baka Dalam dunia yang gelap,
Saksi akan rahmat Allah Dalam tiap kejadian,
Pandu dan pedoman hidup, Pada kita dib'rikan.
2
Kisah ajaib umat Tuhan Pada zaman yang tegang,
Kata hikmat dan nubuat Yang menunjuk jalan t'rang;
Sabda dan perbuatan Kristus, Nasihat kehidupan
Sungguh indah, ilham Allah Di masa perjuangan.
3
Injil dalam tiap bahasa Kiranya dib'ritakan,
Dan maknanya makin dalam, Hasil penelitian;
Kebenaran Firman Tuhan, O b'rikan pada semua,
Hingga namaMu termasyhur Di seluruh dunia!

OK