NP 11 Sembahlah Allah Yang Mahabesar
O Worship the King
Robert Grant, 1833
Johann Michael Haydn, 1815
1=As 3/4
Ps.104; John.4.23
Versi Version 1
1
Sembahlah Allah Yang Mahabesar;
Ucapkan syukur dengan bergemar;
Benteng dan Penolong Yang Mahaesa,
Bertakhta di surga dengan megahNya.
2
Masyurkanlah kodrat dan rahmatNya,
Bersalutkan t'rang di cakrawala;
AmarahNya nyata di gempa hebat,
Petir, guntur, angin topan yang dahsyat.
3
RahmatMu, ya Allah, tak tersukat;
PerlindunganMu selalu dekat:
Memancar di langit, gunung, dan lembah,
Sehingga manusia penuh bahagia.
4
Tuhanlah Khalik dan Bapa kami;
JanjiMu teguh, tak Kau ingkari;
KasihMu melimpah setiap saat;
Kau Benteng, Penolong, dan Juru S'lamat. Amin.

OK