NP 191 Tolonglah yang Sesat
Rescue the Perishing
Fanny J. Crosby, 1869
William H. Doane, 1870
1=Bes 4/4
Prov.21.13; Prov.24.11-Prov.24.12
Versi Version 1
1
Tolonglah yang sesat, Yang 'kan binasa;
Bimbing mereka melawan dosa;
Angkatlah yang rebah, Yang putus asa;
O b'ritakan Juru S'lamat kita
Tolonglah yang sesat, Yang 'kan binasa;
Yesus penuh rahmat dan sentosa.
2
Yesus menantikan yang mau bertobat
Dan meninggalkan kejahatannya;
O kabarkanlah t'rus undangan s'lamat:
Tuhan mengampuni yang percaya.
3
Budi yang t'lah hancur karna godaan
Dapat dibangkitkan oleh kasih;
Tunjukkan kasihmu dan kebajikan,
Agar budinya tergugah lagi.
4
Tolonglah yang sesat, itu tugasmu;
Kau dikuatkan, dib'ri kuasa;
B'ritakanlah seg'ra kabar yang indah:
Juru S'lamat mati bagi dunia.

OK