NP 198 Dari Kutub ke Kutub
From Greenland's Icy Mountains
Reginald Heber, 1819
Lowell Mason, 1824
1=D 4/4
Acts.16.9-Acts.16.10
Versi Version 1
1
Dari Kutub Selatan ke Kutub Utara,
Dari seg'nap daratan di s'luruh dunia,
Dengarlah kau jeritan jiwa manusia,
Minta dimerdekakan dari kuasa dosa?
2
Indahlah kepulauan Indonesia Raya,
Tetapi banyak insan masih dalam dosa;
Kiranya oleh Tuhan dib'ri cahayaNya,
Pemb'rantas kegelapan, penghancur berhala.
3
Wajiblah umat Allah menyinarkan terang
Bagi hati yang gundah agar hidup senang.
Seg'ra hai kabarkanlah jalan kes'lamatan,
Sampai segala bangsa kenal nama Tuhan.
4
Hai bayu, bawa pula kabar selamatNya,
Sampai seluruh dunia memuji namaNya,
Dan umat manusia mengaku Sang Kristus,
Khalik, pun Raja kita dan Juru Penebus.


OK