NP 2 Tuhan Yang Mahabesar
Come, Thou Almighty King
tak dikenal, antara 1757
Felice de Giardini, 1769
1=F 3/4
1John.5.7; Rev.15.3-Rev.15.4
Versi Version 1
1
Tuhan Yang Mahabesar, Yang suci dan benar,
Yang terpuji: KaryaMu yang megah,
NamaMu yang mulia;
Datang bertakhtalah Dalam hati!
2
Allah telah menjelma, Jadi manusia,
Yang disembah: Mohon berkat penuh;
B'ri FirmanMu teguh;
Rahmat, anug'rahMu Sungguh megah!
3
Roh Allah Mahakudus: Kuatkan kami t'rus,
B'ri kuasaMu; Bangkitkan yang rebah,
Lindungi yang lemah;
Roh Kudus, diamlah Dalam kalbu!
4
Allah Yang Mahaesa, Roh, Anak, dan Bapa,
Yang Tritunggal, Luhur serta suci,
Sang Raja Surgawi
Yang s'lalu dipuji, Mahakekal! Amin.

OK