NP 244 Tumpuan Imanku
My Faith Has Found a Resting Place
Lidie H. Edmunds, abad ke-19
lagu rakyat Norwegia; gubahan William J. Kirkpatrick, abad ke-19
1=As 3/4
Rom.8.31-Rom.8.34
Versi Version 1
1
Bukan syahadat dan lambang
Tumpuan imanku;
Ku yakin Yang Mahakekal
Penjamin jiwaku.
Tak ada lain pembelaan,
Tak ada yang perlu:
Cukuplah sudah Almasih
Tersalib bagiku.
2
Walaupun dulu ku sesat,
Penuh bimbang ragu,
Cukuplah sudah Almasih
Menghapus dosaku.
3
Firman Tuhan sandaranku,
Dasar pengharapan;
Nama dan darah Almasih
Memb'ri kes'lamatan.
4
Yang sakit disembuhkanNya,
Dib'ri kes'lamatan;
Bagiku darahNya tumpah,
Hidup dikorbankan.

OK