NP 258 Almasih Maju dan Berp'rang
The Son of God Goes Forth to War
Reginald Heber, 1827
Henry S. Cutler, 1872
1=Bes 4/4
Rev.7.9-Rev.7.15; Rev.12.11
Versi Version 1
1
Almasih maju dan berp'rang, Lihat benderaNya!
Tentu tentaraNya menang; Siapa ikut serta?
Orang yang minum cawanNya, Sengsara dan duka,
B'rani memikul salibNya, Ikutlah sertaNya.
2
DikorbankanNya diriNya sebagai jaminan,
Supaya oleh BapaNya, Kita dis'lamatkan.
Pembunuh pun didoakan dengan penuh cinta,
Agar dapat pengampunan; Siapa ikut serta?
3
Setiap rasul Almasih tidak mengindahkan
Pedang dan salib yang pedih, Karna keyakinan;
Walau dibakar dan hancur, Dibuang ke singa,
Tiada juga mau undur; Siapa ikut serta?
4
Tentara Yesus yang menang, Berkumpul di surga,
Menyanyi ramai dan riang, Sekitar takhtaNya;
Mereka sudah bertahan dalam aniaya;
B'ri kami kuasa, ya Tuhan, Untuk ikut serta!

OK