NP 272 Damai Anug'rah Tuhan
Sweet Peace, the Gift of God's Love
Peter P. Bilhorn, 1888
Peter P. Bilhorn, 1888
1=As 6/4
John.14.27
Versi Version 1
1
Di hatiku ada lagu,
Gembira dan sangat merdu;
Berkali-kali kuseru:
Damai anug'rah Tuhan.
Damai, damai,
Damai yang mengherankan;
Ya damai yang amat permai,
Damai anug'rah Tuhan.
2
Kristus yang tersalib memb'ri
Perdamaian dalam hati,
Landasan berkat ilahi,
Damai anug'rah Tuhan.
3
Ku hidup di dalam Yesus,
Dekat pada sisiNya t'rus;
Ku damai karna ditebus,
Damai anug'rah Tuhan.

OK