NP 29 Turunlah, Kasih Ilahi
Love Divine, All Loves Excelling
Charles Wesley, 1743
John Zundel, 1870
1=Bes 4/4
2Cor.5.14-2Cor.5.15
Versi Version 1
1
Turunlah Kasih ilahi, dari surga yang baka;
Tinggallah di hati kami untuk s'lama-lamanya.
Yesus rahmatMu melimpah; Mulia kasih sayangMu.
Brilah berkat dan anug'rah dalam hati yang rindu.
2
O curahkan Roh kasihMu dalam hati yang duka;
B'rilah damai dalam kalbu bagai harta pusaka.
Hapuskanlah nafsu dunia dan segala yang bebal;
Iman kami kuatkanlah, Tuhan Yang Mahakekal.
3
Datanglah Yang Mahakuasa; B'rikanlah anug'rahMu.
Sucikanlah jiwa raga; Wujudkanlah karyaMu,
Hingga s'kalian hati kami, Sungguh 'kan disucikan,
Sampai dalam surga nanti kami menyembah Tuhan. Amin.

OK