NP 302 Persembahan Hati
tak dikenal; saduran C. Ch. J. Schreuder dan I. J. M. Tupamahu
Ira D. Sankey, antara 1880
1=Es 6/8
Ps.51.18-Ps.51.19
Versi Version 1
1
"Katakan padaku s'karang
Yang patut kuberikan;
Hatiku jahat dan curang;
Apa Tuhan berkenan?"
Meski hatimu berdosa,
Kristus mau membersihkan;
Hati penuh dengan cinta
Hendak kaupersembahkan;
Hati penuh dengan cinta
Hendak kaupersembahkan.
2
Karna itu, bergiranglah!
Persembahkanlah lekas
Hatimu, jangan gentarlah;
Kristus sungguh Pelepas!
Almasih tidak meminta
Mur, kemenyan, dan emas,
Tapi hatimu itulah
Persembahanmu yang khas;
Tapi hatimu itulah
Persembahanmu yang khas.

OK