NP 345 Bahagialah Tiap Rumah Tangga
O Happy Home Where Thou Art Loved
Jerman, Carl J. P. Spitta, 1826; Inggris, Sarah B. Findlater, 1858; terjemahan E. L. Pohan
Joseph Barnby, 1883
1=G 4/4
Ps.128.1-Ps.128.4
Versi Version 1
1
Bahagialah tiap rumah tangga
Di mana Tuhan Tamu yang tetap;
Yang dalam suasana sukacita
Tanpa Engkau, Tuhan, tiada lengkap.
2
Di rumah itu Tuhan dilayani,
Apapun tugas yang dikerjakan;
Tiap penghuni rumah pun menanti
Sabda Tuhan, agar diindahkan.
3
Bahagialah rumah yang sepakat
Hidup sehati dalam kasihMu,
Serta tekun mencari hingga dapat
Damai kekal di dalam sinarMu.
4
Suka dan duka pasti 'kan dibagi,
Ikatan kasih 'kan makin teguh;
Di luar Tuhan pasti tiada lagi
Rumah yang diberi berkat penuh. Amin.

OK