NP 349 Pujilah Yang Empunya Tuaian
Sing to the Lord of Harvest
John S. B. Monsell, 1866
Jane M. Marshall, 1960
1=G 4/4
Matt.9.36-Matt.9.38
Versi Version 1
1
Pujilah Yang Empunya Tuaian yang lebat;
Ucapkan haleluya Atas tiap berkat.
2
Musim berganti-ganti, Tetap beredarnya;
Nyanyilah bagi Tuhan, Ya atas kasihnya.
3
Bawa ke mezbah Tuhan Hasil anug'rahNya;
Bawalah jiwa orang Yang dis'lamatkanNya.
4
Hatimu persembahkan, Sujudlah padaNya;
HidupNya dikorbankan Bagi manusia.

OK