NP 80 Inilah Hari Tuhanku
This Is the Day the Lord Hath Made
Isaac Watts, 1719
Thomas A. Arne, 1762; gubahan Ralph Harrison, 1784
1=F 3/4
Ps.118.24-Ps.118.29
Versi Version 1
1
Inilah hari Tuhanku,
Yang dijadikanNya;
Hai isi surga, berseru,
Dan dunia pun ria.
2
Inilah hari bangkitNya;
Iblis dikalahkan;
Inilah hari kusembah
Putra perjanjian.
3
Hosana bagi Almasih,
Ya Anak Daud mulia!
Kepada kami diberi
S'lamat sejahtera.
4
Mubaraklah Yang berkenan
Turun ke dunia,
Yang rela menyelamatkan
Umat manusia.

OK