NP 87 Seg'ra Datanglah, Roh Suci
Come, Holy Spirit, Heavenly Dove
Isaac Watts, 1707
Francois H. Barthelemon, antara 1796; gubahan Robert Simpson, antara 1832
1=As 3/4
Rom.5.5
Versi Version 1
1
Seg'ra datanglah Roh Suci,
Nyatakan kuasaMu;
Nyalakan kasih yang murni
Di dalam hatiku.
2
Jikalau hampa di kalbu,
Tak guna ku nyanyi,
Dan sia-sia baktiku,
Percuma ku puji.
3
Ya Tuhan, aku tak sabar,
Merana tak henti;
Kasihku dingin dan hambar:
KasihMu tak terp'ri.
4
Seg'ra datanglah Roh Suci,
Nyatakan kuasaMu;
Curahkan kasih Almasih;
Nyalakan kasihku.

OK