NR 113 Yesus Akan Memerintah
Versi Version 1
1
Yesus akan memerintah dalam kemuliaan-Nya.
Kerajaan Nya yang kekal, sampai selama-lamanya
2
Semua bangsa bersama bertelut dikaki-Nya.
Naikkanlah syukur bagi-Nya, yang membrikan keslamatan.
3
Bagi Tuhan persembahan dan pujian tak henti.
Brikanlah hormat dan puji kidung nyanyian dan syukur.
4
Hai semua manusia pujilah Tuhan Raja.
Malak nyanyikan pujian bagi Yesus Maha Kuasa.

OK