NR 196 Sertai Kami Tuhan
Versi Version 1
1
Sertai kami Tuhan dengan anug’rah-Mu
Berilah pertolongan melawan musuhku
2
Sertai kami Tuhan dengan Firman Kudus
Agar perbuatanku memancarkan t’rang-Mu
3
Sertai kami Tuhan dengan t’rang abadi
Agar perjalananku tak akan tersesat
4
Sertai kami Tuhan Dikau Pelindungku
Dari musuh yang kejam Kau beri lindungan
5
Sertai kami Tuhan dengan setia-Mu
Dalam jalan hidupku dan dalam maut gelap

OK