NR 202 Kini Ku Bersyukur
Versi Version 1
1
Kini ku bersyukur memuji nama Tuhan.
Pemimpin hidupku mendengar seruanku.
Tuhan Yesus Kristus memberi anugerah.
Yang tak terkatakan betapa indahnya.
2
Karya-Nya yang sempurna Ia memberi berkat.
Kepada umat-Nya hati damai sejahtera.
Roh kudus memberi kekuatan iman.
Dalam bahaya maut takutku hilanglah.
3
Muliakan Allahmu hai umat manusia.
Nyanyikan pujian dengan hati bersyukur.
Pada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Ketiga-Nya Esa kekal selamanya.

OK