NR 306 Adakah Tempat Bagi-Nya
Versi Version 1
1
Adakah tempat bagi-Nya yang menanggung dosamu.
Ia ketuk dan minta masuk, maukah sambut Tuhanmu.
Sediakan tempat bagi-Nya, turutlah perintah-Nya.
Bukalah pintu hatimu, agar masuk Tuhanmu.
2
Adak tempat untuk kerja dan kesenangan dunia.
Tiada tempat bagi Yesus, yang t’lah mati gantimu.
3
Hanya karna anug’rah-Nya, yang memanggilmu lagi.
Trimalah sekarang juga, esok akan terlambat.

OK