NRM 121 Persahabatan dan Kesukaan
Oh, what fellowship; oh, what joy
E. A. Hoffman
A. J. Showalter
1=Gis 4/4
Versi Version 1
1
Persahabatan dan Kesukaan Harap pada tangan yang kekal
Berkat yang besar kita dapatkan Harap pada tangan yang kekal
Harap, Harap harap Pada tangan yang kekal
Harap, harap, harapPada tangan yang kekal
2
Dalam hidupku kudis’lamatkan Harap pada tangan yang kekal
Dan bertambalah hatiku senang Harap pada tangan yang kekal
3
Tak ketakutan tak kebimbangan Harap pada tangan yang kekal
Hatiku senang imanku menang Harap pada tangan yang kekal

OK