NRM 206 Dengarkanlah Suara Yesus
Hark, the voice of Jesus calling
Daniel March
Wolfgang A. Mozart
1=Gis 4/4
Versi Version 1
1
Dengarkanlah suara Yesus, yang memanggil kau terus:
“Siapa hendak melayani? Siapa akan menuai?”
Tuhan telah lama panggil, hadiah dijanjikan
Siapa dengar dan menjawab: “Aku ini suruhlah”
2
Jikalau tak dapat pergi jauh layani di tempatmu
Masih ada orang dekat yang belum dapat s’lamatnya
Jika tak dapat bri banyak brikan saja berkatNya
Meskipun kau bri tak banyak, Yesus akan berkatkan
3
Jangan ada yang berkata, “tiada tugas bagiku.
"Tuhan tetap sediakan tugas juga bagimu
Bersukalah dalam tugas yang dibrikan Tuhanmu
Jawablah panggilan Tuhan: “Aku ini suruhlah!”. Amen

OK